Wizyt: 2911

Ospel

System zarządzania domem PRESTO

Telefon 32 673 71 06 (10)
Faks 32 673 71 06 (10), 32 750 84 99
E-mail presto@ospel.com.pl

Adres Główna 128 , 42-436 Pilica, Wierbka

System PRESTO łączy w sobie najnowsze światowe technologie z autorskimi rozwiązaniami elektroinstalacyjnymi, a przy tym wpisuje się w aktualne trendy w dziedzinie designu. Innowacyjność PRESTO w głównej mierze wynika z zastosowania jednokierunkowej głosowej komunikacji pomiędzy systemem i użytkownikiem, a także na wykorzystaniu przemysłowej magistrali CAN do transmisji sygnału pomiędzy urządzeniami stanowiącymi system. Istotną... Czytaj dalej

System PRESTO

System PRESTO łączy w sobie najnowsze światowe technologie z autorskimi rozwiązaniami elektroinstalacyjnymi, a przy tym wpisuje się w aktualne trendy w dziedzinie designu. Innowacyjność PRESTO w głównej mierze wynika z zastosowania jednokierunkowej głosowej komunikacji pomiędzy systemem i użytkownikiem, a także na wykorzystaniu przemysłowej magistrali CAN do transmisji sygnału pomiędzy urządzeniami stanowiącymi system.

Istotną zaletą systemu PRESTO jest fakt, iż nie trzeba wykonywać dedykowanej, nietypowej instalacji elektrycznej. Instalacja wykonywana jest w sposób niemalże tradycyjny, co znacznie obniża koszt materiałów i wykonania usługi instalacyjnej.

Głównym elementem systemu PRESTO jest multiłącznik, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za kontrolę i sterowanie funkcjami domowych instalacji. Jest to niewielkie urządzenie elektroniczne instalowane w miejscu tradycyjnych łączników. Urządzenie obsługiwane jest manualnie, nawigowane przez komunikaty głosowe lub pilotem IR.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM − 8 niezależnych obwodów oświetlenia i dowolna liczba kombinacji ustawień; tworzone są w ten sposób sceny świetlne adekwatne do wykonanych zajęć lub do odpoczynku

OŚWIETLENIE NOCNE − energooszczędne i komfortowe podświetlenie ciągów komunikacyjnych współpracujące z Pdwójna ramka Multiłącznik - system PRESTOczujnikami ruchu i zmierzchowymi i zegarem astronomicznym sterownika centralnego

STEROWANIE WENTYLATOREM − ustawienia wentylatorów mogą być zaplanowane na określony czas, lub powiązane z ustawieniem oświetlenia.

REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU regulacja temperatury dla całego pomieszczenia jak i ustawienie temperatury komfortowej dla wybranego miejsca np. podłogi przy kanapie

STEROWANIE ROLETAMI możliwość sterowania dwoma niezależnymi zestawami rolet okiennych, precyzyjna regulacja z dokładnością co 10%

STEROWANIE GNIAZDAMI WTYCZKOWYMI można podzielić gniazda na grupy, stale włączone i na takie, które chcielibyśmy jednym ruchem wyłączyć opuszczając dom

DEFINIOWANIE STREF CHRONIONYCH − możliwość zdefiniowania pomieszczenia, jako niedostępne dla osób niepowołanych; multiłącznik zarejestruje wszystkie naruszenia zakazu i poinformuje o nich podczas dezaktywacji strefy chronionej

INTERKOM − 8 niezależnych obwodów oświetlenia i dowolna liczba kombinacji ustawień; dwukierunkowe połączenie głosowe pomiędzy multiłącznikami lub komunikat do wszystkich multiłączników

DZWONEK za pomocą dowolnego dźwięku dzwonek informuje o nadejściuSystem PRESTO - Multiłącznik gości; można zaprogramować wybrane multiłączniki i głośność dźwięku

ALARMY − współpracujący z czujnikami multiłącznik, ostrzega o zagrożeniach: pożarze, zalaniu, ulatniającym się gazie czy pojawieniu się tlenku węgla; podejmie też stosowną do danego typu alarmu akcję

CENTRALNE STEROWANIE − dzięki tej opcji można bardzo łatwo i szybko centralnie wyłączyć oświetlenie, ogrzewanie, gniazda oraz zamknąć rolety; podczas opuszczania budynku system poinformuje nas również o pozostawieniu otwartych okien

PLANY KALENDARZOWE − zastosowanie sterownika centralnego umożliwia stworzenie dogodnych planów kalendarzowych oraz zdefiniowania tzw. cyklu tygodniowego określającego, w którym dniu tygodnia dany plan ma być realizowany (tryby: PRACA, WYJAZD, WOLNE + opcja wyjątków kalendarzowych)

ZDALNE STEROWANIE FUNKCJAMI MULTIŁĄCZNIKA z dowolnego urządzenia mobilnego możliwe jest zdalne:

  • sterowanie oświetleniem – szybkie przełączanie poszczególnych scen świetlnych
  • sterowanie ogrzewaniem – zmiana trybu pracy ogrzewania (PRACA, WOLNE, WYJAZD), wprowadzanie korekt chwilowych i stałych do planów ogrzewania
  • sterowanie roletami – dziesięciostopniowa regulacja podnoszenia dwóch niezależnych systemów rolet
  • sterowanie gniazdami wtyczkowymi – zarządzanie działaniem obwodami gniazd elektrycznych
  • sterowanie kontrolą dostępu – aktywacja i dezaktywacja strefy chronionej, powiadomienia o naruszeniu strefy
  • interkom – zmienianie ustawień interkomu
  • dzwonek – ustawianie funkcji „masz gościa” w każdym z multiłączników, powiadamianie o każdym naciśnięciu dzwonka
  • alarmy – otrzymywanie ostrzeżeń o alarmach
Zwiń